ការស្គាល់និយមន័យនៃការស្គាល់ដោយឥតគិតថ្លៃចនានុក្រម

ទាំងអស់មាតិកានៅលើវេបសាយនេះ,រួមទាំងវចនានុក្រម,ក្បួន,អក្សរសាស្រ្ត,ភូមិសាស្ដ្រ,និងផ្សេងទៀតយោងទិន្នន័យគឺសម្រាប់គោលបំណងតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មាននេះមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញ,ឡើងទៅកាលបរិច្ឆេទ,និងគឺមិនមែនបំណងដើម្បីត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកន្លែងមួយនៃទស្សនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ឬដំបូន្មាននៃការផ្នែកច្បាប់,វេជ្ជសាស្រ្ត,ឬផ្សេងទៀតណាជ្ជាជីវៈ។ ទំនាក់ទំនងរវាងមួយអាថ៌កំបាំងនិងវត្ថុរបស់គាត់ចំណេះដឹង,ដូចជាផ្ទុយជាមួយនឹងចំណេះដឹងដោយសង្ខេប(ប្រើប្រាស់នៅក្នុងឃ្លា-មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកមានស្គាល់'ខ្ញុំមានបញ្ហាការចងចាំឈ្មោះទាំងអស់របស់ខ្ញុំស្គាល់''យើងមានមិត្តភក្តិនៃគ្រួសារ'-(ពហុវ)មនុស្សម្នាក់ដែលជាឥទ្ធិពលនិងដើម្បីដែលអ្នកបានតភ្ជាប់នៅក្នុងវិធីមួយចំនួន(ដូចជាដោយគ្រួសារឬ មិត្តភាព)'គាត់មានអនុភាពពីមុនមកថាបុរសវ័យក្មេងធ្វើដំណើរនៅក្រោមមួយចំនួនគ្រូបង្រៀន,ឬការផ្នូរបម្រើ,ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតផងដូច្នេះថាគាត់ត្រូវបានដូរមួយណាដែលមានភាសានេះ,និងដូច្នោះត្រូវបាននៅក្នុងប្រទេសនេះមុនពេលដែលគាត់អាចមានដើម្បីប្រាប់ពួកគេអ្វីដែលរឿងគឺសក្ដិសមដើម្បីត្រូវបានគេមើលឃើញ,នៅក្នុងប្រទេសនេះជាកន្លែងដែលពួកគេចូលទៅតើនពេកនៃក្រុមគ្រួសារនៃភាសាអង់គ្លេស្ត្រីម្នាក់,និងមួយនៃអាល្លឺម៉ង់ របស់នាងនិងកូនប្រុសរងរបួសនៅក្នុងចុងក្រោយសង្រ្គាម,និងការរៀត្វនិ ។ វាគឺជាការអស្ចារ្យ,ទោះជាយ៉ាងណានោះនាងមិនបានទទូចនៅលើបញ្ជាជាការសរសេរដោយជារៀងរាល់ក្រោយឬ របស់នាងសន្យាថាការបញ្ជូនតួអក្សរនៃការជារៀងរាល់ថ្មីគាត់មិនបានច្រើនរួមភេទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារណាមួយហួសពីការដែលរង្វង់របស់គាត់ភ័យរន្ធត់នៃការយឺតម៉ោងហើយធំពេលល្ងាចភាគី,បានធ្វើឱ្យគាត់មិនសម្រាប់ណាមួយនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចប្រជុំនៃប្រភេទ ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនិងងាយស្រួលនិងស្វែងយល់ធម្មជាតិដែលបានចូលបក្សទាំងនេះត្រូវបានគេពិតបានគណនាដើម្បីផ្ដល់ឱ្យកើនឡើងស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ជាមួយនឹងការ របស់,ដើម្បីលទ្ធភាពគាត់ឱកាសនៃការឃើញ នៃ,ជាការសម្គាល់របស់គាត់មានចលនាកោតសរសើររបស់នាង,និងទទួលបាននៅក្នុងឥរិយាបថរបស់នាងដើម្បីខ្លួនឯងភាគច្រើនបានចង្អុលអះអាងរបស់នាងស្រឡាញ់។ ទាំងអស់មាតិកានៅលើវេបសាយនេះ,រួមទាំងវចនានុក្រម,ក្បួន,អក្សរសាស្រ្ត,ភូមិសាស្ដ្រ,និងផ្សេងទៀតយោងទិន្នន័យគឺសម្រាប់គោលបំណងតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មាននេះមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញ,ឡើងទៅកាលបរិច្ឆេទ,និងគឺមិនមែនបំណងដើម្បីត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកន្លែងមួយនៃទស្សនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ឬដំបូន្មាននៃការផ្នែកច្បាប់,វេជ្ជសាស្រ្ត,ឬផ្សេងទៀតណាជ្ជាជីវៈ។.
វីដេអូណាត់ជួបពិភពលោក ពីររបស់ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ ណាត់ជួប ឥតគិតថ្លៃជជែកវីដេអូណាត់ជួប វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ គេហទំព័រវីដេអូណាត់ជួប វីដេអូបន្ទប់ជជែកលើបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូបណ្តាញណាត់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ វីដេអូជជែករ៉ូឡែត ១៨ ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ