គ្មានឥតគិតថ្លៃកិច្ចប្រជុំគ្មានការ

បច្ចុប្បន្ន,ពិនិត្យមើលនៅក្នុងម៉ោងនៅក្នុន់គឺឥតគិតថ្លៃនៃការចោទប្រកាន់និងមិនមានត្រូវការដើម្បីជួបភ្ញៀវផ្សេងទៀត។ មើលរូបថតនិងបន្ថែមសារមួយ។ វាផ្តល់នូវវិធីថ្មីមួយដើម្បីក្លាយជាថ្មីស្គាល់ដ៏ល្អប្រសើរចែកធនធាននិងសមាជិកនៃទូរស័ព្ទនេះបន្ទប់គេហទំព័រតាមរយៈសមាគម។ ផ្សេងទៀតការចុះឈ្មោះនៅលើតំបន់ណាត់ជួបនិងរូបថត,ទូរស័ព្ទលេខនិងសន្តិសុខក្ខណៈពិសេសគឺឥតគិតថ្លៃនិងមិនអាចត្រូវបានពេញចិត្ត។ គ្រាន់តែដូចជាក្មេងស្រីរីករាយជាមួយបណ្តាញជែកសាន់លោក,អ្នកអាចស្វែងរបស់ពួកគេរូបថត។ របស់គេហទំព័រនេះគឺ ១០០ ឥតគិតថ្លៃការចុះឈ្មោះ,ការប្រើប្រាក្ខណៈពិសេស-វាគឺជាបណ្តាញមួយនៃការទាំងអស់សេវាកម្ម,កន្លែងដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺប្រចាំថ្ងៃ,មានថ្មីកិច្ចប្រជុំនិងចូលរួមនៃទសវត្សរ៍។ សព្វថ្ងៃនេះអ្នកអាចប្រសិនបើអ្នកចង់ជ្រើសរើសមួយសេវាកម្មជួបក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅក្នុងរូបថត,ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន។ ដើម្បីចុះឈ្មោះសូមចុចទីនេះ។
ណាត់សម្រាប់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទំនាក់ទំនធ្ងន់ធ្ងរ ជជែករ៉ូឡែតលើបណ្តាញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ បុរសបណ្តាញដើម្បីជួបអ្នក ជជែកវីដេអូលើបណ្តាញសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែកស្រីរ៉ូឡែតដោយគ្មាន វីដេអូជជែកឥតគិតថ្លៃ ១៨ ដើម្បីបំពេញតាដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ កន្លែងដែលទទួលស្គាល់ ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកស្វាមីភរិយា