ចែករំលែកមិត្ដភាពនិងសង្គម

មិត្តភាពគឺមិត្តភាពសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃការមិត្តភាព។ ១។ កំសាន្ត-ទូទៅនៅក្នុងសេវាកម្ម,រឿងធម្មតាកីឡានិងអ៊ុយក្រែន-ព័ត៌មានថ្មី,កែទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ជានៃការបើកចំហទាំងអស់រូបថតនិងអត្ថបទនៅក្នុងជីវិតនៃការមិត្តភាពល្មមនៃសេវានេះ។ ថ្មីស្គាល់តែការងារសម្រាប់មួយចំនួនអ៊ុយក្រែន តំបន់។ ណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនន់បណ្តាញ,ស្វែងរកសម្រាប់ដំណើរផ្សេងទៀត,ឆ្លើយឆ្លងតំបន់,អក្សរអំពីក្រឹត្យមើលតំបន់នៃអនុក្រឹត្យនេះនៅក្នុងការស្វែងរស៊ាំមិត្តភក្តិ,ក្លឹប,ក្លឹប,ក្លឹបនៃប្រយោជន៍,កម្មទំនាក់ទំនងរីករាជនិងកិច្ចប្រជុំនៃមិត្តភក្តិ,ប្រយោជន៍នៃការមិត្តភក្តិដែលអ្នកអាចរកឃើញនៅលើតំបន់នេះ,ក្រុងកៀវអ្នកកាសែតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរួមគ្នាឈប់សម្រាកធម្មតារប្រកួត,សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិ,ប៉ុន្តែត្រូវតែស្វែងសម្រាប់មិត្តភក្តិនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្ល,ទំនាក់ទំន
បណ្តាញណាត់ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកផ្ទាល់ណាត់ជួប រូបថតណាត់ជួបចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកស្វាមីភរិយា ជជែករ៉ូឡែតទី ១៨ ជាមួយនឹងក្មេងស្រីរចុះបញ្ជី ណាត់ជួបដោយគ្មានការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរូបថត ទំនាក់ទំន វីដេអូជជែកលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ ជជែករ៉ូឡែតជាមួយនឹងក្មេងស្រី