ជជែកអនាមិកនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបស់យើ

គ្នានៃពួកគេត្រូវចាត់ទុកជាកំណត់ត្រានិងអាចត្រូវបានទិញនៅចុងបញ្ចប់នៃការពង្រីកការទិញរយៈពេល។ -អ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចដើម្បីមើលផ្ទះរបស់ទំព័រ។ នរណាម្នាក់អាចធ្វើឱ្យកំប្លែង។ ការអញ្ជើញ,ក៏ដូចជាអ្នកនាំសារផ្សេងទៀតតេឡេក្រាម,កែប្រែ,ល។ ជិតស្និទ្ធឬអាសគ្រាមាតិកាដែលបានមកតាមរយៈ,គឺជាការហាមឃាត់និងបច្ចុប្បន្នតំបន់នេះនឹងបញ្ជីតា,ក្លែង,និងគន្លឹះគណនី។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានគោលនយោបាយ,យើងនឹងមិនអាចដើម្បីស្តារស្ថានភាពរបស់អ្នកឬបិទគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកបំពានច្បាប់នេះ,អ្នកនឹងមិនទទួលសំណងមួយឬគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្អាក។ នីតិថិជនគឺចាត់ទុកជាភ្ញៀវនិងអាចធ្វើឱ្យមួយនាទីចុងក្រោទិញជាងមួយរយៈពេលវែងនៃពេលវេលា។
វីដេអូណាត់ជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ រូបថតណាត់ជួប ទាញយកវីដេអូណាត់ជួប ជជែករ៉ូឡែតទី ១៨ ជាមួយនឹងក្មេងស្រីរចុះបញ្ជី ណាត់ជួបដោយគ្មានរូបថតសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ ណាត់លើបណ្តាញ តំបន់ណាត់ជួបផ្ទាល់ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ រូបថតណាត់ជួបចុះឈ្មោះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃ ជជែករ៉ូឡែត ១៨ បូកជាមួយនឹងក្មេងស្រី វីដេអូជជែកជាមួយក្មេងស្រីគិតនិងការចុះឈ្មោះ