ជំរាបសួរទាំងអស់មានតែបុរសពិត,អាយុ ១៨ ឆ្នាំ

ជំរាបសួរទាំងអស់មានតែបុរសពិត,អាយុ ១៨ ឆ្នាំ -៤៥,ពី,នឹងនាំគេ,កាន់,ការពារ។ ខ្ញុំមានអាយុ ៣៧ ឆ្នាំ។ វាមិនមានការងារផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានសមាជិករបស់ក្លិបចុះឈ្មោះនិងសរសេរធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនងសម្រាប់បុរសនៅទីនេះខ្ញុំមានអាយុ ៣៣ ឆ្នាំនិងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ ។ បញ្ចេញសំឡេង។ ខ្ញុំជាធម្មតាក្មេងស្រី។ ខ្ញុំឈ្មោះ ។ ខ្ញុំមាន ញ្ចើមនិងស្អិតមួយក្បាលរោមភ្នែក។ ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនៅទីនេះ,ប៉ុន្តែការ។។។ខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅមុខទៅវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានសមាជិកនៃការបង្ក ៦៩,អ្នកអាចបានតែចូលនិងចាកចេញពីចម្លើយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមានសមាជិកនៃការបង្ករ ៥០។ ខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡា,ល្អជាពិសេសរូបរាង,រួមភេទល្អរបស់ខ្ញុំចែកចាយ។ ខ្ញុំជាក្មេងល្អ-ធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងសមាជិក។ វាហាក់ដូចជាមិនមានពេកបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងមាស។
រូបថតណាត់ជួប ជជែករ៉ូឡែតទាញយកឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែក វីដេអូជជែកលើបណ្តាញដោយគ្មានការចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែកលើបណ្តាញពិនិត្យមើល រួមភេទរជជែករ៉ូឡែត វីដេអូណាត់ជួស្គូ មិត្តភាពលើបណ្តាញ ជជែករ៉ូឡែតលើបណ្តាញឥតគិតថ្លៃ ផ្ទាល់វីដេអូជជែក