ជាច្រើនស្ត្រីមេផ្ទះ,ស្ត្រីមេម៉ាយឯកោនិងសម្បូរស្ត្រីសម្លឹងមើលសម្រាប់បុរសរួមភេទ,ប្រាក់លេងច្រើនជាញឹកញាប់ជាមធ្យមតួនាទី។ នោះហើយជាហេតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះរួមភេទជាដៃគូសម្រាប់ការមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងដំបូងគួរត្រូវបានសម្ដេងនិងស្មុគ្រស្មាញ។ ទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនមានន័យថាវាអាចលោតចេញនៅកិច្ចប្រជុំមួយគ្មានប្រាក់ហោប៉ៅ-នៅលើផ្ទុយ,ការ ពីធូលីដីធម្មតា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជួបថ្ងៃនេះស្ត្រីមេផ្ទះ,សម្បូរស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់,បន្ទាប់មកចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានសម្បូរស្ត្រីនិងបុរសដែលបានកំពុងជួបការភេទឡុក។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ,ខាងក្រោមគោលការណ៍អនុវត្ត៖ដំបូងមក,ដំបូងបានបម្រើមូលដ្ឋាន។ ដូច្នេះ,មិនរង់ចាំយូរហើយចុះឈ្មោះឥឡូវនេះសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃនិងហូឡើងជាមួយនឹងសម្បូរស្ត្រី។

About