រាល់គ្នាដឹងថាអាស្រ័យលើសញ្ញានៃឆ្នាំនេះបុរសអាចមាននេះឬដែលថាតួអក្សរដើម្បីមានមុខងារជាក់លាក់,និងដូច្នេះនៅលើ។ មានសញ្ញានៃឆ្នាំនេះ។ ទោះយ៉ាងណាមានតែឧបករណ៍ទាំងនោះមានការពិសេសបណ្តឹងឧទ្ធ។ ដែល,ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងអំពីក្ដីស្រឡាញ់។ មាត្រដ្ឋានរបស់គាត់ទាំងមូលជីវិតមុនពេលការបោះឆ្នោត។ នេះគឺជាសញ្ញាមួយ,និងមានអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ ទាំងមនុស្សគឺតែងតែឈ្លោះប្រកែកអំពីអ្វីមួយ,ថាអ្វីដែលថ្លឹង។ ច្រៀងគឺជាសញ្ញាខ្យល់។ វាជាភ្លឺខ្លាំងណាតំណាងនៃការទាំងអស់មនុស្សលោក។ ពួកគេមានបញ្ញាអភិវឌ្ឍ,ជាមួយនឹងមុខស្ទើរតែមិនដែលញញឹម។ លើសពីនេះទៀតមានតុល្យគឺតែងតែទ្រាំ។ នៅក្នុងការពិតណាស់របស់គាត់អាយុវែង,ទាំងនេះគឺជា មនុស្សព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកមនុស្សម្នាក់អ្នកនឹងអាចទៅជាការល្អឥតខ្ចោះបុរសឬស្ត្រីម្នាក់។ នៅក្នុងទូទៅ,សញ្ញានៃឆ្នាំនេះត្រូវបានប្បញ្ញត្តិដោយការដូច្នេះ-គេហៅថាផ្ទះនៃការរៀបការ។ ទោះជាយ៉ាងណាច្រៀងគឺកម្ររីករាយ។ ចំនួនអ្នកជំនាញអះអាងថាដូចមនុស្សតែងស្រឡាញ់ដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯង។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួបបុរសម្នាក់មាត្រដ្ឋាន។ សំណួរនេះគឺជាញឹកញាប់នៅក្នុងការស្មើពាក់កណ្តាលនៃមនុស្សជាតិ។ នៅក្នុងករណីនេះ,បុរសម្នាក់ត្រូវខ្យល់សញ្ញាថាតម្រូវថេរ។ ច្រៀងអ្វីមួយដើម្បីមានមោទននិងអត្មា។ វាគឺជា,ទោះជាយ៉ាង,មិននៅក្នុងទាំងអស់,គឺមិនមែនតែងតែផ្តល់ឱ្យ។ ច្រៀងបុរសក្នុងជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់តែមួយស្ត្រីម្នាក់។ អ្នករីករាយរបស់អ្នកជោគជ័យនៅខិតខំ។ វាត្រូវបានគេជឿថាបុរសមិនស្មោះច្រៀងដៃគូ។ នេះគឺជាការមិនពិតទាំងស្រុង។ ការពិតដែលថាពួកគេជាញឹកញាប់ផ្លាស់ប្តូរប្រពន្ធ,មិត្តស្រី។ នេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ហេតុផលថាការធ្វើមាត្រដ្ឋានជានិច្ចក្នុងការស្វែងរបស់គាត់ល្អ។ អ្នកមិនអាចរស់នៅក្រោមត្រួតពិនិត្យ។ ច្រៀងបុរសពិតជាត្រូវការជាក់លាក់នៃសេរីភាព។ ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការងាយស្រួលដើម្បីធ្វើ,ប៉ុន្តែរបៀប។ អ្នកនឹងរៀនអំពីបុរសម្នាក់ច្រៀងរួមភេទការលំបាក។ គាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់វា។ បុរសនៃឆ្នាំនេះអាចត្រូវបានទាំងអស់ហេតុផលនៃការមួយចំនួនប្រែប្រួលចិត្តដើម្បីផ្តល់ឱ្យឡើង,នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីវិជ្ជមាននេះទពិសោធ។ ណាស់ជាញឹកញាប់,អ្នកតំណាងនៃតុល្យភាពមានការបោះប្រពន្ធសម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងទៀត,ដែលអាចត្រូវបានតិចស្រស់ស្អាត។ តើមានអ្វីនឹងនៅលើ។ ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះគឺថាបុរសម្នាក់នៅក្នុងតុល្យភាព,ត្រឹមតែសហកបានកំណត់,ពេញលេញនៅក្នុងអនុលោមជាមួយនឹងវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក។ តុល្យការរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដាក់នៅលើជើងទម្រ,ហើយបន្ទាប់មកព្យាយាមដើម្បីធ្វើឱ្យវា។ ប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់ដួល,វាគឺគ្រាន់តែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភ្នែក។ ដូចជាទំនាក់ទំនងមិនអាចត្រូវបានរក្សាទុក។ និងមួយទៀត៖តុល្យភាព,មិនដែលភ័យទោសក្បត់,ប៉ុន្តែទង្វើបែបនេះគឺមិនមែនទេ។ ដើម្បីបំពេញដូច្នេះដូចបុរតុល្យភាព។ ដំបូង,ស្ត្រីត្រូវការដើម្បីយល់ថាសេរីភាពសម្រាប់តួអក្សរនេះ។ នេះ វាមិនមានន័យថាតុល្យការគឺដើម្បីត្រូវបានរៀបការនិងចាប់ផ្តើគ្រួសារមួយ។ នៅក្នុងការពិត,នៅលើផ្ទុយមកចូលរួអ្នកបានឆាប់គ្រប់គ្រាន់,ខ្ញុំរណាម្នាក់ស្ប។ ច្រៀងគឺជាឆ្នេរនៃកុមារ,ច្បាប់និងប្រពន្ធរបស់គាត់។ រឿងសំខាន់-គឺដើម្បីបំពេញទាំងអស់របស់គាត់ត្រូវការ។ បុរច្រៀងអាចទទួលបានរួមជាមួយនឹងគ្រាន់តែមួយចំនួនស្ត្រី។ អ្នកមានដើម្បីរៀបចំនិងដូចជាជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីពីរគឺដើម្បីអប់រំរបស់កុមាររួមគ្នា,ទីបី,ទីបួនដែលបុរសភេទ។ លើសពីនេះទៀត,ដែលល្អបំផុស្ត្រីម្នាក់គួរតែត្រូវបានសម្រាប់តំណាងពលខ្លាំងរួមភេទអថេរ។ ឧទាហរណ៍សព្វថ្ងៃនេះវាគឺជាការរីករាយ,លេង,និងថ្ងៃស្អែក-ះនិង និងដូច្នេះនៅលើបង់ជាជម្រើសល្អសម្រាប់បុរសគឺជាស្ត្រីម្នាក់នៃការច្រៀងសញ្ញានៃ ។ តែនៅក្នុងនេះពិសេសទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការ។ ការសិក្សានៃហោរាសាស្ដ្រ,អ្នកអាចរៀនបន្ថែមអំពីរបៀបបុរសម្នាក់ត្រូវច្រៀងឬពណ៌បុរស,របៀបដើម្បីជួយ,អាចរៀន,ឧទាហរណ៍។ វិទ្យាសាស្រ្តនេះតម្រូវឱ្យ ជាច្រើននៃពេលវេលានិងការផ្តោត។ នៅក្នុងករណីណា,អ្វីដើម្បីអនុញ្ញាតការសិក្សាជាមួយអាមេរិក,បុរសម្នាក់សម្រាប់សញ្ញានៃឆ្នាំនេះគឺល្អប្រសើរជាងផ្ទាល់ខ្លួនទំនាក់ទំនងនិងទំនាក់ទំនង។ ប្រហែលជានៅក្នុងវិធីនេះ,អ្នកអាចត្រូវបាន,នៅក្នុងទូទៅ,តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួបបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងមហារីកឬជាតំណាងនៃតួអក្សរផ្សេងគ្នា។ លើសពីនេះទៀតរឿងសំខាន់គឺ-វាគឺនៅតែមានទំនាក់ទំនង។

About