ស្រឡាញ់បុរសនៅក្នុងស្រស់ស្អាត,អស្ចារ្យពិភពនៃការស្រឡាញ់របារនៅប៊ែរឡាំងឬខឹ ឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កម្មដូចគ្នាឯកត្តជនដើម្បីជួប។ ផ្នែកមួយនៃបញ្ហាប្រឈមនៃការជាមនុស្សម្នាក់តែទោះជាយ៉ាងគឺទាំងឯកត្តជនដើម្បីត្រងចេញ,យូរអង្វែងសម្រាប់រយៈពេលវែង,ធ្ងន់ធ្ងរភាពជាដៃគូ។ ការបន្ថែមទៀតការលំបាកជាមួយនឹងការ»គាត់បានសម្លឹងសម្រាប់គាត់»-ដៃគូជីវិត,ការប្រៀបធៀបទាបការជ្រើសរើសក្តានុពលដៃគូ។ ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទ,ឱកាសគឺមានមួយដូចគ្នាតែបុរសដើម្បីទទួលបានដើម្បីដឹងថា ។ ទោះយ៉ាងណាបើទោះបីជាទាំងអស់ការលំបាក,ក៏មានចំណុចភ្លឺថ្លាសម្រាប់»គាត់បានសម្លឹងសម្រាប់គាត់»ដើម្បីស្វែងរកសម្រាប់ដៃគូមួយសម្រាប់ឆ្នាំមួយចំនួន,ការយល់ឃើញនៃការផ្លាស់ប្តូរសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកខាងលិច។ នៅក្នុងការ នៃការរើសអើងប្រៀបធៀបទៅការស្រឡាញ់ស្វាមីភរិយាឬឯកត្តជន-ផ្នែកមួយនៃជំហានជាច្រើននៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនៃភេទដូចគ្នាស្រឡាញ់។ អ្នកមានតែមួយនិងមិនទាន់រកឃើញគ្រាន់តែជាការល្អឥតខ្ចោះបុរសម្នាក់របស់ផ្ទាល់ខ្លួនសុភមង្គល។ បន្ទាប់មកដៃគូជីវិតជាមួយនឹងបណ្តាញណាត់ រឿងត្រឹមសម្រាប់អ្នក-នៅទីនេះអ្នកនឹងរៀនហេតុអ្វី។ ចាប់តាំងច្រើនតែមានបុរសម្លឹងមើលសម្រាប់ក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកបុរសបណ្តាញថ្ងៃទាំងនេះ,ការជ្រើសរើសនៃជម្រើស,ប៉ុន្តែថាតើ»មនុស្សស្វែងរកបុរស»ឬ»គាត់បានសម្លឹងសម្រាប់គាត់»-តូរផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញណាត់ឬ -ពិចារណាដំបូងដែលអាទិភាពរបស់អ្នកកុហក។ មានអ្នកផ្សងព្រេងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែមួយឬនៅក្នុងការធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសម្នាក់អារម្មណ៍។ បណ្តាញជាច្រើនណាត់វេទិកាសម្រាប់ការស្រឡាញ់ឯកត្តជនដើម្បីរីករាយសង្ស័យកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាអែ សម្រាប់ការរួមភេទផ្សងព្រេង។ ដោយសារឯកត្តជនត្រូវដើម្បីចុចបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះតាមរយៈរាប់មិនបានតម្រង់និងបញ្ចប់នេះ ស្វែងរក,ជាញឹកញាប់នៅក្នុងរាក់ទំនាក់ទំនង។ ដូចជាបុរសម្នាក់ដែលស្វែងតែការ,អ្នកនឹងរកឃើញវា។ ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាតែសម្លឹងរកមួយធ្ងន់ធ្ងរ,រយៈពេលវែងទំនាក់ទំនអ្នកមានដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូន,មិនទំនងដើម្បីជោគជ័យ។ មានតែកម្រមានឱកាសមួយគឺមាន,ដោយផ្ទាល់ទៅធ្វើ តែសម្លឹងរកបុរសនោះគឺពិតជារបស់បុគ្គលិកនិងរបស់អ្នកត្រូវការ។ តើអ្នកចង់ស្វែងរកដ៏ល្អឥតខ្ចោះបុរសសម្រាប់ការធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនង។ បន្ទាប់មកអ្នកគាំទ្របណ្តាញណាត់ជួបដូចជាអាមេរិច្ឆេទ,ល្អឥតខ្ចោះណាត់ជួប។ យើងបាននាំរួមគ្នាតែមួយ-បុរស-ន្សំពេលវេលានិងប្រសិទ្ធិភាព។ បណ្តាញណាត់ជួបដូចជាអាមេរិច្ឆេទការធ្លាក់ណាស្រលាញ់បុរសនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន៖ពួកគេមិនចង់ស្វែងរកសម្រាប់ការតែម្នាក់នៅក្នុងគំនរចំបើង។ គុណសម្បត្តិនៃការណាត់នៅអាមេរិច្ឆេទនៅក្នុងលម្អិត។ របស់បណ្តាញណាត់សម្រាប់អាមេរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបំពេញលក្ខណៈសាកល្បង។ ដូច្នេះយើងបានដឹងច្រើនអំពីរបស់តួអក្សរ,បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកនិងការទាមទារនៅពេលដែលជ្រើសរើសជាដៃគូ។ ផ្អែកលើលទ្ធផលនេះ,យើងបានស្នើឱ្យអ្នកដើម្បីសក្តានុពលតែបុរសដែលសមនឹងចូលទៅក្នុត្ថុទាំងអស់ដើម្បីពួកគេ។ ដូច្នេះយើងឃើញបុរសម្នាក់នៃជីវិតរបស់អ្នក។ ក្នុងចំណោមជាច្រើនឯកត្តជនអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងអ្នកត្រូវតែស្វែងសម្រាប់តែបុរសដែលជាធ្ងន់ធ្ងរ។ យកប្រយោជន៍នៃប្រយោជន៍នៃការអាមេរិកណាត់ជួប។ ដោយសារយើងប្រើប្រាស់ទាំងស្រុងឯកត្តជនបានចុះឈ្មោះនឹងត្រូវបានទទួលខុសធ្ងន់ធ្ងរ,រយៈពេលវែងភាពជាដៃគូ-យើងណែនាំអ្នកទៅគាត់នៅក្នុងទម្រង់នៃដៃគូរសំណើ។ ក្នុងករណីនៃការអាមេរិកណាត់ជួបគ្នាឯកត្តជនពីតំបន់ជនរៀនបុរសនៅក្នុងតំបន់ឬទាំងមូលនៃអាល្លឺម៉ង់លើបណ្តាញ-អ្នកអាចកំណត់របៀបឆ្ងាយរបស់អនាគតស្វាមីសម្រាប់ជីវិតគឺអនុញ្ញាតដើម្បីរស់។ យើងបង្ហាញដល់អ្នកត្តជនបើយោងតាមរបស់អ្នកដែលចង់វិនិច្ឆ័យ។ ភាគរយនៃអាល្លឺម៉ង់ប្រជាជនស្រលាញ់-ដើម្បីរកឃើញក្នុងចំណោមពួកគេស្រឡាញ់,ក្ដីស្រឡាញ់បុរសដែលពិតជាសមនឹងអ្នក,គឺមិនមែនងាយស្រួល។ ទោះយ៉ាងណានៅក្នុងករណីនៃអាមេរិច្ឆេទដែលអ្នកមិនស្វែងរវង្វេងសម្រាប់ដៃគូមួយ។

About