វីដេអូជជែក។ នេះជឿខ្ញុំ។

អ៊ីនធឺណិបានគេយូរមកជាប្រភពនៃការបំផុសគំ។ ការអភិវឌ្ឍនៃធនធានមនុស្សនិងជីវិតគឺជារឿងដែលឥឡូវនេះ។ ដោយសារ អ៊ីនធឺណិអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាក់ទង,ជ្រើសរើសម្ហូបអាហារ,ម្លៀកបំពាក់,រថយន្ត,ទ្រព្យនិងច្រើនទៀត។ មនុស្សមានសង្គមខ្លួនវាផ្ទាល់។ សព្វថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបានខ្មាស់នៃជីវិតពិត,របៀបដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងជជែករ៉ូឡែតគឺជាវិធីសប្បាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងអារម្មណ៍ដូចមិត្តភាពអ្នក។ វីដេអូជជែករ៉ូឡែតអាចត្រូវបានភារកិច្ចជាសង្ខេប៖រក្សាទុកអេក្រង់ឬក្តារចុច,ជាវីដេអូជជែក,បានធ្វើ។ នេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ចំណុច។ នេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកចងចាំវត្តមាននៃរូបថតមួយឬសំខាន់រូបថតនិងរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតអំពីខ្លួនឯងដែលជាកន្លែងនៃកំហុស។ វីដេអូជជែកគឺជាវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ជជែកសម្រាប់ជជែកផ្ទាល់អរគុណរបស់ខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលប្រើរចនាបផតថលជាមួយនឹងមួយចំនួនធំនៃកិច្ចសន្យា,រួមទាំងទូរស័ព្ទវីដេអូនិងទិន្នន័ណុចប្រទាក់,មនុស្សអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនោះគឺអន្តរកម្មជាមួយនឹងដៃគូរបស់។ អ្នកមិនត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យការហៅទូរស័ព្ទ។ ឡែត។ វាជាការមួយយូថាហ៍បុក។ ជែបុគ្គលិកគឺស្រួលណាស់និងប្រយោជន៍,ទោះបីជាអេក្រង់ធ្វើការត្រឹមត្រូវ,ទំនាក់ទំនងភាគច្រើនជាមូលដ្ឋាននិងមូលដ្ឋាន។ ជាការប្រឆាំងដើម្បីជិតស្និទ្ធអ្នកដែល ទំនាក់ទំនងគឺសាមញ្ញជាមួយនឹងវីដេអូជជែនុស្សជាច្រើនចង់និយាយហើយពួកគេដឹងថាគ្នាផ្សេងទៀត,ទាក់ទង,ពិភាក្សាអំពីឥតខ្ចោះប្រធានបទផ្សេងគ្នា,សិល្បៈ,នយោបាយ,ធម្មជាតិ,បទពិសោធនៃការផ្លាស់ប្តូរពាក្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់ភ្ញៀវ។ ការពិតណាស់,នេះមិនគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងជាមួយនៅលើតម្រូវការទំនាក់ទំនង,ប៉ុន្តែមួយចំនួនភាគរយនៃគូស្វាមីភរិមានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងគ្រួសារអ៊ិនធឺណិ។
ស្វែងយល់ មើលវីដេអូជជែក ឯកោស្ត្រីម្នាក់ចង់ជួប ជជែករ៉ូឡែត ១៨ ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ វីដេអូ ធ្ងន់ធ្ងរណាត់ជួប ជជែករ៉ូឡែតអនឡាញពីទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ វីដេអូបន្ទប់ជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រីឥតគិតថ្លៃលើបណ្តាញ វីដេអូជជែកដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតលើបណ្តាញដោយគ្មាន